Initiatief

Barentszwerf en Bezoekerscentrum

Willemskade

8862 RZ HARLINGEN

 

 

Openingstijden tijdens

het bouwseizoen

Werkdagen: 11 - 17 uur

Weekeind: 13 - 17 uur

 

Stichting Expeditieschip Willem Barentsz

Secretariaat van de Stichting

per adres: De Leeuwerik 4

8862 LA HARLINGEN

 

tel. 0517-416051 - b.g.g. 0517-642424

e-mail: info@dewillembarentsz.nl

ANBI erkende stichting

 

Bankrek.: NL70ABNA0589169831

K.v.K.. nr.: 01178808

 

© Stichting Expeditieschip Willem Barentsz

Koos Westra en Gerald de Weerdt

Initiatiefnemers die niet over één nacht ijs gaan

De herbouw van het expeditieschip van Willem Barentsz is een initiatief van:

 

Gerald de Weerdt,

voorheen conservator van Museum ´t Behouden Huys (Terschelling) en Museum voor Scheepsarcheologie (Flevoland). Hij was betrokken bij de bouw van de Batavia, (Lelystad), de Kamper kogge (Kampen) en de Onrust (New York).

 

Koos Westra,

werktuigbouwkundig ingenieur, werkzaam geweest in technisch-commercieel en kwaliteitsmanagement. Research en ontwikkeling, industriële coördinatie en ondersteuning van buitenfabrieken (Azië).

 

Ons bestuur

 

Voorzitter: Paul Meijeraan

0517 - 642424 / 06 - 53191111

Secretaris: Tiedo de Boer

0517 - 416051

 

Penningmeester: Hildo Mellema

06 - 21179986

 

Bouwmeester: Gerald de Weerdt

06 - 51816365

 

Onze adviseurs

Ab Hoving, hoofd van de scheepsmodellencollectie van het Rijksmuseum in Amsterdam.

 

Drs. B.A. van Tilburg, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed - afdeling Scheepsarcheologie.

 

Chris Elsinga van Terp 10 Communicatie, bestuurslid van Oud Harlingen en betrokken bij het Harlinger Hannemahuis.

 

Comité van Aanbeveling

 

Dhr. P.H.M. Scheffer,

voorheen burgemeester van Harlingen

Dhr. J.A. Jorritsma,

voorheen commissaris van de Koningin van de provincie Fryslân

Drs. B.A. van Tilburg,

hoofd afdeling Scheepsarcheologie, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Dhr. J.M. Visser,

voorheen burgemeester van Terschelling

Prof. dr. J.R. Bruijn,

emeritus hoogleraar, Nederlandse Maritieme Geschiedenis, Universiteit Leiden

Dhr. G.A. van Leunen,

directeur, Maritiem Instituut Willem Barentsz, Terschelling

Prof. dr. L. Hacquebord,

arctisch archeoloog, directeur van het Arctisch Centrum, Universiteit van Groningen