Doelstelling

Waarom het schip van Willem Barentsz?

Wat zijn de doelstellingen van ons project?

Het schip van Willem Barentsz


Het heroïsche verhaal van Willem Barentsz  is een van de meest aansprekende gebeurtenissen uit de Nederlandse maritieme geschiedenis.


Willem Barentsz wordt wel als een van onze beroemdste ontdekkingsreizigers beschouwd.


Een schip reconstrueren en bouwen volgens de bouwmethode van het einde van de 16e eeuw levert een schat aan nieuw inzichten op in de bijzondere Hollandse scheepsbouwtechniek. Het is een uitdaging voor diegenen die er aan bouwen.


De Stichting Expeditieschip Willem Barentsz laat dit stuk Hollands glorie herleven.


Na voltooiing zal het schip worden ingezet voor toeristische doeleinden, voor historisch onderzoek en voor opleiding en vorming van groepen en voor hen, die geïnteresseerd zijn in de scheepvaart.


De droom van Koos en Gerald, de initiatiefnemers, is een reis te maken naar.... Nova Zembla,


Noordelijke doorgang is zeer actueel


In 2014 voer voor het eerst een schip van China naar Rotterdam via de noordelijke route, zonder gebruik te maken ijsbrekers.


Het schip, de Yong Sheng, is van de Chinese staatsredeij Cosco. In plaats van 35 dagen was de Yong Sheng 23 dagen onderweg. Een tijdwinst van zo'n 30% en geen kosten voor het Suezkanaal.. Wat het extra bijzonder maakt is dat dit schip is ontworpen gen gebouwd door een Nederlandse werf; Damen Shipyards.


Door het afsmelten van de ijskap (op zichzelf natuurlijk geen goed gegeven) zijn de verwachtingen dat rond 2030 van de noordelijke doorgang veel gebruik wordt gemaakt.


De wereldeconomie zal hiervan gevolgen ondervinden. Rusland en Noorwegen worden interessanter voor de scheepvaart. Ook Rotterdam kan hiervan sterk profiteren.


Als we erin slagen om een deel van de tocht te maken of zelfs de tocht af te maken, die Willem Barentsz begon, dan zetten we

Harlingen, Friesland en ook Nederland met dit project weer eens groots op de wereldkaart! Wereldnieuws.


Eerst maar "even" ons schip afbouwen...

Een huidgang branden (dubbele kromming).
Een knie passen.
De dekbalken van het verdek.

Onze doelstellingen zijn:


'Herbouw van het expeditieschip, waarmee Willem Barentsz in 1596 de weg naar Azië via de Noordelijke route trachtte te vinden.'


Hierbij is inbegrepen:

– Het zo zuiver mogelijk reconstrueren van het originele schip.

– Een educatieve functie gericht op onze maritieme historie.

- Vervullen van een sociale functie, belangrijk voor onze vrijwilligers en ook
   belangrijk voor mensen zonder werk, voor leerprojecten en -trajecten.

- Organiseren van deelname aan recreatieve vaartochten en
   maritieme evenementen.

- Versterken van de toeristische activiteiten in Friesland en

   van Harlingen in het bijzonder.

- Bewaren van cultureel erfgoed.