ANBI

Onze Stichting heeft een
culturele ANBI-erkenning

We zijn erkend door de belastingdienst.

Dit betekent, dat u uw gulle gaven en sponsorgelden, kunt aftrekken.

Nadere informatie over onze

culturele ANBI erkenning:


a. Ons ANBI nummer is: 8221.57.846


b. Ons beloningsbeleid:

Onze vrijwilligers en het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werk.


c. Informatie over de “Geefwet” is te vinden op de site van de Rijksoverheid: 

Voor onze financiële verantwoording:

zie onze jaarrekening 2022. Klik op de button voor de pdf van de jaarrekening.

U kunt uw bijdrage overmaken via

Pay Pal of IDEAL (IDEAl werkt nog niet)


Klik op de button hieronder en sta bij ons te boek als vriend (jaarlijkse bijdrage of als sponsor (over het algemeen een éénmalige bijdrage.


Klein of groot: onze dank is altijd groot!

Het kalifateren van een schip (aangroei afbranden)
Het draaien van de 4000 pennen, tijdrovend handwerk.
Men voer wel met een kompas, kaarten waren er nog niet of zeldzaam.

Met uw bijdrage steunt u ons unieke project.


We nodigen u voor onze festivietien, een of twee maal per jaar

en we houden u op de hoogte van ons wel en wee met het BarentszJournaal.

Het Barentszjournaal verschijnt een of twee keer per jaar in pdf-vorm.

We sturen het BarentszJournaal u per e-mail toe.

 
 
Dhr.
Mevr.
 
 
 
 

U kunt via de bank een bedrag doneren, ons rekeningnummer staat hieronder vermeld. Ook kunt u via de knop "naar doneren" rechtstreeks een donatie doen. We vinden het geweldig dat u ons meehelpt de zeilen te kunnen hijsen!

Bij deze QR code kunt u het bedrag aanpassen aan het door u gewenste bedrag van de donatie.